Головна » Документи

Календар подій

03
Червня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 1 2 3 4 5
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Державне підприємство «Укрхімтрансаміак» (керівник)
30.01.2018 | 18:00

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

18, 19 та 25 січня 2018 року відбулися засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак» з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Комісія на закритому засіданні заслухала 32 учасника конкурсного відбору.

Після заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесіди з учасниками конкурсного відбору, за результатами оцінювання та обговорення комісія вирішила подати до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств чотири кандидатури, які були визнані комісією найкращими.

 

17.01.2018

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

Засідання комісії щодо допуску претендентів до конкурсного відбору відбулося 15 січня 2018 року. Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 38 претендентів. За рішенням комісії до конкурсного відбору допущено 36 учасників.

У зв’язку з відсутністю кворуму на засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак», 3 січня 2018 року комісія не була правоможна приймати рішення щодо допуску претендентів до конкурсного відбору, а також оскільки не було отримано інформацію щодо відсутності (наявності) у претендентів судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору відбудуться 18, 19 та 25 січня 2018 року за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

29.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

Комісія при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Найменування підприємства: Державне підприємство «Укрхімтрансаміак»

Юридична адрес підприємства: 02660, місто Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15

Основні напрями діяльності підприємства:

Державне підприємство «Укрхімтрансаміак» (далі – підприємство) – один із найбільших транспортувальників аміаку на теренах СНД.

Унікальний за своїм технічним рішенням і призначенням об’єкт транспортує хімічну речовину – рідкий аміак від заводів-виробників до ПАТ «Одеський припортовий завод» з метою подальшого його експорту на ринки Європи, Азії та Америки.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Опис вакансії: Керівник підприємства здійснює комплексне оперативне управління діяльністю підприємства з метою забезпечення досягнення цільових операційних і фінансових показників.

Завдання:

 • організаційна розбудова та створення системи управління, що дозволить бачити актуальну оперативну ситуацію, підвищувати ефективність та забезпечувати вплив на ключові бізнес-процеси;
 • ефективна реалізація та контроль проектів капітального будівництва та інвестиційних проектів;
 • впровадження проектного офісу та управління проектами вдосконалення організаційних та операційних процесів;
 • розроблення довгострокової стратегії розвитку підприємства. Розробка і послідовне втілення плану заходів щодо оптимізації витрат та бізнес-процесів;
 • розбудова високоякісної й ефективної системи управління підприємством, а також відповідними бізнес-функціями, що будуть адекватні поточному стану підприємства, завданням і стратегічним цілям;
 • створення ефективної та збалансованої системи внутрішнього контролю.

Обов’язки:

 • комплексне оперативне управління діяльністю підприємства з метою забезпечення досягнення цільових операційних і фінансових показників;
 • повна відповідальність за бізнес-показники щодо всіх сфер діяльності підприємства. Відповідальність за реалізацію фінансового плану, зв'язки з державними органами, управління ризиками, залучення фінансування тощо;
 • забезпечення виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства;
 • представництво інтересів підприємства і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма групами стейкхолдерів (заінтересованих осіб): основними клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, галузевими спілками та іншими організаціями;
 • впровадження та управління проектами удосконалення бізнес-процесів, організаційних та операційних процесів;
 • підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток рівня лідерського потенціалу. Впровадження ключових показників ефективності (KPI), системи оцінки та мотивації персоналу. Створення кадрового резерву та забезпечення відтворення таланту всередині підприємства;
 • розроблення та впровадження заходів щодо захисту навколишнього середовища відповідно до міжнародних стандартів.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду директора підприємства

Освіта: Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Перевагою буде диплом MBA або вища освіта за спеціальностями (ступінь магістра, спеціаліста) «Менеджмент», «Економіка»,

«Фінанси, банківська справа та страхування».

Професійні вимоги:

 • досвід роботи на керівних посадах у великих промислових компаніях (з чисельністю не менш ніж 250 працівників) не менше 5 років або досвід роботи на керівних посадах або у ролі партнера в інвестиційній або міжнародній консалтинговій компанії з представництвами у країнах ЄС та США;
 • знання принципів бюджетування та стратегічного планування, перспектив та тенденцій розвитку відповідної галузі;
 • знання основ економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів підприємства;

     буде перевагою:

 • досвід роботи в міжнародних компаніях в Україні, за кордоном або у компаніях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;
 • досвід антикризового управління компаніями та вирішення масштабних проблем.

Каліфікаційні вимоги:

1. Здатність управляти змінами:

 • Стратегічне мислення
 • Здатність формулювати бачення підприємства
 • Здатність працювати під тиском
 • Гнучкість
 • Обізнаність про стан та перспективи розвитку галузі
 • Новаторство

2. Орієнтація на результат:

 • Підприємницький потенціал
 • Здатність вирішувати проблеми
 • Технічна компетентність

3. Комунікація:

 • Уміння налагоджувати ділові стосунки
 • Уміння вести переговори
 • Навички міжособистісного спілкування

4. Лідерські навички в команді:

 • Уміння будувати команду
 • Уміння розвивати персонал
 • Управління конфліктними ситуаціями

5. Ділові навички:

 • Фінансовий менеджмент
 • Управління людськими ресурсами
 • Навички побудови партнерських стосунків

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак». Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, місце його проживання (реєстрації), контактний номер телефону, адресу електронної пошти);
 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, документа про вищу освіту, завірені в установленому порядку;
 • біографічна довідка (резюме);
 • згода на обробку персональних даних;
 • конкурсна пропозиція;
 • рекомендації (у разі наявності);
 • інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція має складатись із таких розділів:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація щодо підготовки конкурсної пропозиції, що стосується фінансово-економічного стану підприємства,Укрхімтрансаміак.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються з 30 листопада 2017 року до 16.00 29 грудня 2017 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; телефон для довідок: 200-47-73*35-59, 35-14.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: otopchiev@me.gov.ua, danchyk@me.gov.ua.

Конкурсний відбір починається з 3 січня 2018 року.

Місце проведення конкурсного відбору: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 2 лютого 2018 року.

 

14.11.2016

13, 19-21 жовтня та 8 листопада 2016 року відбулися засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Комісія на закритому засіданні заслухала 31 конкурсну пропозицію, надану учасниками конкурсного відбору.

Після заслуховування учасників конкурсного відбору, за результатами обговорення комісія вирішила подати до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств п’ять кандидатур, які були визнані комісією найкращими.

 

18.10.2016

Засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору відбудуться 19-21 жовтня 2016 року з 10.00 до 12.30 за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

13.10.2016

10 жовтня 2016 року відбулося засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» щодо допуску претендентів до конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 33 претендентів. За рішенням комісії до конкурсного відбору допущено 32 учасника.

Засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору заплановано 13 жовтня 2016 року з 14.00 до 18.00 за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

05.09.2016

Комісія при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду директора Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Найменування підприємства: Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак»

Юридична адрес підприємства: 02660, місто Київ, вул. Марини Раскової, 15

Основні напрями діяльності підприємства: транспортує хімічну речовину – рідкий аміак на експорт до країн Європи, Азії та далекого американського континенту. Рідкий аміак застосовують у виробництві мінеральних добрив – селітри та карбаміду, у фармакології, а також ним заправляють величезні холодильні установки в усіх галузях промисловості

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Опис вакансії: Керівник здійснює комплексне оперативне управління діяльністю підприємства з метою забезпечення досягнення цільових операційних і фінансових показників.

Обов’язки:

 • підтримка технічного стану трубопроводу та забезпечення його безпечної роботи;
 • повна відповідальність за бізнес-показники щодо всіх сфер діяльності компанії. Відповідальність за реалізацію фінансового плану, зв'язки з державними органами, управління ризиками, залучення фінансування тощо;
 • сформувати довгострокову стратегію розвитку підприємства. Розробити і послідовно втілити план заходів щодо оптимізації витрат та бізнес-процесів;
 • сформувати нову структуру та нову професійну команду «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку та проходження організації через всі етапи реформування;
 • розбудувати високоякісну і ефективну систему управління компанією, а також відповідними бізнес-функціями, що буде адекватна поточному стану організації, завданням і стратегічним цілям;
 • представництво інтересів компанії і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: основними клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, галузевими спілками та іншими організаціями.
 • ефективна реалізація та контроль проектів капітального будівництва та інвестиційних проектів;
 • підвищення професійної підготовки персоналу, формування корпоративної культури управління і розвиток рівня лідерського потенціалу. Впровадження ключових показників ефективності (KPI), системи оцінки та мотивації персоналу. Створення кадрового резерву та забезпечення відтворення таланту всередині організації

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду директора Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

Освіта:

 • Вища освіта (магістр, спеціаліст)
 • Диплом МВА буде перевагою

Знання мов: Знання англійської та інших мов буде перевагою

Основні кваліфікаційні вимоги.

Кандидати на посаду мають продемонструвати наявність наступних компетенцій:

1. Здатність управляти змінами:

 • Креативність та новаторство
 • Обізнаність та ерудованість
 • Гнучкість
 • Здатність працювати під тиском
 • Стратегічне мислення
 • Здатність формулювати бачення компанії

2. Орієнтація на результат:

 • Орієнтація на потреби клієнтів
 • Підприємницький потенціал
 • Здатність вирішувати проблеми
 • Технічна компетентність

3. Комунікація:

 • Уміння вести переговори
 • Навички міжособистісного спілкування
 • Навички усного/письмового спілкування
 • Уміння налагоджувати ділові стосунки

4. Лідерські навички в команді:

 • Управління конфліктними ситуаціями
 • Уміння розвивати персонал
 • Уміння будувати команду

5. Ділові навички:

 • Фінансовий менеджмент
 • Управління людськими ресурсами
 • Управління технологічним процесом
 • Навички побудови партнерських стосунків

Професійні вимоги:

 • досвід роботи на керівних посадах у великих виробничих компаніях не менше 5 років;
 • успішний керівний досвід управління в компаніях з чисельністю понад 200 працівників;
 • знання принципів корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • наявність досвіду роботи в міжнародних компаніях в Україні, за кордоном або у компаніях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю буде перевагою;
 • знання перспектив та тенденцій розвитку відповідної галузі;
 • знання основ економіки та менеджменту;
 • бездоганна ділова репутація

Додаткові професійні вимоги: переможець конкурсного відбору до моменту укладення з ним контракту має в обов’язковому порядку отримати громадянство України.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду директора Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак». Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я по батькові претендента – повністю, місце його проживання (реєстрації), контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
 • належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
 • біографічна довідка (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • конкурсну пропозицію;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява про згоду щодо присутності представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція може складатись із таких розділів:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація щодо підготовки конкурсних пропозицій, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, додається.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються з 5 вересня 2016 року до 18.00 4 жовтня 2016 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 253-00-34.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Конкурсний відбір починається з 10 жовтня 2016 року.

Місце проведення конкурсного відбору: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 9 листопада 2016 року.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json