Меню

Нормативно-правові акти у сфері ліцензування

Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про зовнішню трудову міграцію”

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України “Про основні засади державного  нагляду (контролю) у сфері господарсько діяльності”

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Про Питання Міністерства економіки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 734 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 р. № 400 “Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 363 “Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 895 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів”

 

Наказ Мінекономіки від 31 грудня 2020 р. № 2835 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та інших форм розпорядчих документів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2021 р. за № 179/35801 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json