Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про повторне відстеження постанови Кабінету Міністрів України 16.03.2017 № 231 «Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій»
08.10.2019 | 10:18 | Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова  Кабінету Міністрів України 16.03.2017 № 231 "Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій" (далі – постанова № 231).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Метою державного регулювання є запровадження прозорості ведення бізнесу шляхом обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації технічно складних побутових товарів, запобігання можливим порушенням з боку суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за технічно складні побутові товари та забезпечення реалізації прав споживачів у разі придбання таких товарів неналежної якості шляхом визначення Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, продаж яких здійснюватиметься із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Серпень 2017 р. – серпень  2019 р.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичні дані ДФС.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для визначення результативності регуляторного акта пропонувалося встановити  такі статистичні показники (за інформацією ДФС):

кількість суб'єктів господарювання суб’єктів мікропідприємництва, які здійснюють торгівлю технічно складних побутових товарів (згідно товарних позицій УКТЗЕД), що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, та використовують реєстратори розрахункових операцій;

кількість суб'єктів господарювання суб’єктів мікропідприємництва, які здійснюють торгівлю технічно складних побутових товарів (згідно товарних позицій УКТЗЕД), що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, та не використовують реєстратори розрахункових операцій.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За результатами аналізу КВЕД, які пов’язані з реалізацією товарів, визначених в Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню), затвердженого постановою № 231, сформовано 39 видів діяльності яку здійснюють 35,3 тис. фізичних осіб підприємців.

Разом з тим, у перелік відібраних видів діяльності потрапили ті суб’єкти господарювання, які можуть займатись реалізацією інших товарів, які не визначені в Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню).

Фізичні-особи підприємці платники єдиного податку згідно з вимогами законодавства при реєстрації зазначають лише види діяльності, якими планують займатися. Продаж технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні не є окремим видом діяльності.

При реєстрації РРО в органах ДФС суб'єкти господарювання також не зобов’язані вказувати, яку продукцію вони реалізують, зазначається лише сфера застосування відповідно до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (торгівля, громадське харчування, сфера послуг, АЗС). 

З урахуванням вагових коефіцієнтів (25%, 50%, 75% і 100%, в залежності від однозначної відповідності КВЕД і відібраному коду УКТЗЕД), кількість фізичних осіб-підприємців, які встановлюватимуть реєстратори розрахункових операцій, складає приблизно - 18,8 тис суб’єктів малого(мікро) підприємництва.

На 01 січня 2018 року ДФС проведено інвентаризацію суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, та встановлено 7 тис. таких господарських об’єктів. Із зазначених суб’єктів господарювання лише 45% платників мали зареєстровані РРО.

Після вжиття регіональними підрозділами ДФС контрольних заходів суб’єктами господарювання в установленому порядку зареєстровано та застосовуються 3495 РРО. Залишилося лише 350 (10%) суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів та не зареєстрували РРО.

На 01 січня 2019 року ДФС проведено аналіз наявних баз даних і інвентаризацію суб’єктів господарювання за місцем продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, та виявлено 4282 суб’єкти господарювання, які здійснюють таку діяльність, з них 1260 (29%) не мають зареєстрованих РРО.

Після вжиття регіональними підрозділами ДФС контрольних заходів суб’єктами господарювання в установленому порядку зареєстровано та застосовуються  додатково 667 РРО.

Показники результативності

2017

2018

2019

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо надання роз’яснень до постанови № 231 

70

10

2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова № 231 набрала чинності 07.05.2017 і відповідає вимогам діючого законодавства.

Прийняття та оприлюднення постанови забезпечило доведення її вимог до відома суб’єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Державний контроль за додержанням вимог постанови здійснюється  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги).

У 2018 році органами ДФС проведено 1295 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. За результатами проведених перевірок до суб’єктів господарювання застосовано 14,5 млн. грн. штрафних (фінансових) санкцій. Після вжиття регіональними підрозділами ДФС заходів суб’єктами господарювання в установленому порядку зареєстровано та застосовуються 3495 РРО. Залишилося лише 350 суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів та не зареєстрували РРО.

З початку поточного року ДФС проведено 425 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. За результатами проведених перевірок до суб'єктів господарювання застосовано 6,0 млн. грн. штрафних (фінансових) санкцій. Після вжиття регіональними підрозділами ДФС заходів суб’єктами господарювання в установленому порядку зареєстровано та застосовуються  додатково 667 РРО. 

У період виконання заходів з відстеження звернення від заінтересованих осіб щодо необхідності приведення постанови № 231 у відповідність з принципами державної регуляторної політики не надходили.

Застосування норм постанови забезпечує обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації технічно складних побутових товарів, що сприяє прозорості ведення бізнесу, а також реалізацію прав споживачів у разі придбання таких товарів неналежної якості.

Ураховуючи значення показників результативності постанови № 231, а також суттєве зменшення кількісті звернень заінтересованих сторін щодо роз’яснення норм постанови за період виконання заходів з відстеження, цей регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує змін чи доповнень.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2