Головна / Діяльність / Інвестиційна політика та міжнародне інвестиційне співробітництво / Інструменти залучення інвестицій / Державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
Меню

Щодо реалізації інвестиційних проектів відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"

Із 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України від 06.09.2012 № 5205 "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (далі – Закон), який визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013 - 2032 років та спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності в Україні.

Для реалізації механізму стимулювання, визначеного цим Законом, Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 14.08.2013 № 715 "Про затвердження Порядку відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів" та розпорядження від 14.08.2013 № 843-р "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки".

Відповідно до Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 715, Мінекономрозвитку затверджено накази:

від 12.12.2013 № 1475 "Про затвердження форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та інструкції щодо її заповнення" (зареєстровано в Мін’юсті 27.12.2013 за № 2221/24753);

від 12.12.2013 № 1474 "Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки" (зареєстровано в Мін’юсті 27.12.2013 за № 2220/24752).

Згідно з пунктом 8 Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 715, у період з 2013 року по 2017 рік було відібрано і затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 980-р один інвестиційний проект – "Завершення будівництва та реконструкції санаторно-курортного комплексу "Мрія" у м. Ялта, село Оползневе" у пріоритетній галузі економіки "курортно-рекреаційна сфера і туризм".

Для реалізації цього проекту державна фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів а також особливості оподаткування, передбачені Податковим і Митним кодексами України (можливість видачі до 31.12.2022 векселя зі сплати ПДВ строком дії 60 календарних днів відповідно до положень підрозділ 3 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України; звільнення до 01.01.2018 від сплати ввізного мита при імпорті устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього відповідно до підпункту 10 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України) не застосовувалися.

Основними причинами відсутності зацікавленості суб’єктів інвестиційної діяльності у використанні стимулюючих механізмів Закону стали: занадто жорсткі вимоги до інвестиційних проектів під час відбору та подальшої реалізації, складна процедура їх відбору і затвердження, а також часті зміни податкового законодавства (внесення Законом України від 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" та Законом України від 28.12.2014 №71-VIІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи" змін до Податкового кодексу України в частині виключення особливостей оподаткування податком на прибуток суб'єктів господарювання (п’ятирічні канікули зі сплати податку з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року), які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки).

Крім того, реалізація механізму звільнення від сплати ввізного мита відповідно до вимог Митного кодексу України потребує прийняття Урядом окремого рішення щодо порядку ввезення, визначення переліку та обсягів імпорту товарів для кожного інвестиційного проекту, що ставить у залежність реалізацію проектів окремих суб'єктів інвестиційної діяльності від часу прийняття рішень Кабінету Міністрів України.

Водночас законодавством передбачено більш прості й дієві механізми звільнення від сплати ввізного мита:

з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями;

ввезення за пільговими ставками ввізного мита (до 0%) товарів, що походять з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння (зони вільної торгівлі з ЄС, Канадою);

ввезення без сплати ввізного мита устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії.

Також, відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України на період до 31 грудня 2021 року запроваджено застосування нульової ставки податку на прибуток підприємства для платників, у яких річний дохід не перевищує 3 мільйонів гривень, розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати та за умови відповідності їх наступним критеріям:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json