Меню

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради Акціонерного Товариства «Магістральні Газопроводи України»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» та наказу Міністерства фінансів України від 2 лютого 2021 року № 53 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» оголошується конкурсний відбір на три посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».

Назва компанії: Акціонерне Товариство «Магістральні Газопроводи України» (АТ «МГУ»)

Адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Івана Гонти 3а

Акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України» (далі – АТ «МГУ») утворене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 801 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» з метою управління та сприяння забезпеченню ефективної діяльності оператора газотранспортної системи України. Газотранспортна система України (далі – ГТС) — одна з найбільших у світі газотранспортних систем. Вона виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України у країни Західної та Центральної Європи. ГТС України має загальну протяжність газопроводів близько 38 тис. км, до неї входять 73 компресорні станції та понад 1,4 тис. газорозподільних станцій. АТ «МГУ» належить 100% товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (далі – ТОВ "Оператор ГТС України") », утвореного на виконання вимог щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з видобутку (виробництва) і постачання природного газу, визначених Законом України "Про ринок природного газу" та заснованих на міжнародних зобов’язаннях України.

На момент створення засновником та єдиним власником ТОВ "Оператор ГТС України" було акціонерне товариство "Укртрансгаз" (далі – АТ "Укртрансгаз"), єдиним акціонером якого є акціонерне товариство "НАК "Нафтогаз України" (далі – АТ "НАК "Нафтогаз України"). 22 листопада 2019 року на виконання Плану заходів (з виконання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи) між АТ "Укртрансгаз" та АТ "МГУ" укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України" у розмірі 100 відсотків статутного капіталу з відкладальною умовою щодо переходу з 1 січня 2020 року до АТ "МГУ" прав на частку у статутному капіталі і на умовах розстрочення платежу строком на 15 років та встановленням динамічної ціни, розрахованої відповідно до результатів діяльності ТОВ "Оператор ГТС України" за погодженою із сторонами формулою. Таким чином, з 1 січня 2020 року ТОВ "Оператор ГТС України" став повноцінним незалежним оператором газотранспортної системи, єдиним учасником якого є АТ "МГУ", повноваження з управління корпоративними правами щодо якого здійснює Міністерство фінансів України (згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 вересня 2019 р. № 791-р).

Метою діяльності АТ «МГУ» є управління та сприяння забезпечення ефективної діяльності оператором газотранспортної системи відповідно до законодавства України, сприяння безперебійного транспортування природного газу магістральними газопроводами, сприяння у розробці та впровадженні стратегії та розвитку газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб’єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, підвищення рівня енергетичної безпеки держави та розвитку газотранспортної системи.

Більше інформації щодо діяльності АТ «МГУ»: https://mg.org.ua/

Очікувані функції членів наглядової ради АТ «МГУ»

 • Участь у роботі комітетів.

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. Постійні комітети, такі як аудиторський комітет, комітет з питань винагород, комітет з питань призначень та комітет з питань етики повинні бути сформовані у складі Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які будуть членами комітетів, повинні відповідати вимогам щодо компетенції у питаннях, що стосуються ключових функцій та обов'язків відповідних комітетів. Кожна посада члена Наглядової ради має такі ключові функціональні елементи, які є обов'язковими для виконання наступних функцій.

 • Розробка та контроль реалізації стратегії.

Консультування у процесі розробки та затвердження стратегій компанії на основі доказового аналізу, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення мети розвитку конкурентного ринку газу та затвердження ключових організаційних змін.

Аналіз та контроль за виконанням стратегії АТ «МГУ» шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів, запропонованих менеджментом компанії.

Впровадження політик та процедур у сфері управління ризиками.

Затвердження фінансового та інвестиційного плану компанії, а також нагляд за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна згідно 10-річного плану розвитку мережі, затвердженого регулятором, та адаптованих під це тарифів.

Визначення показників для оцінки ефективності управління компанією та регулярний моніторинг досягнення цілей, спрямованих на реалізацію стратегії, та своєчасне вжиття необхідних заходів.

 • Корпоративне управління.

Вжиття відповідних заходів із забезпечення прозорості для підвищення публічної довіри до АТ «МГУ», а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідності його дій нормативно-правовій базі України.

Створення системи корпоративного управління з метою управління АТ «МГУ» у відповідності до інтересів держави та мети державної власності.

Ключова роль у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління для АТ «МГУ» щодо корпоративного управління для державних підприємств.

Забезпечення відповідності системи корпоративного управління найкращим національним та світовим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка його впливу на результати діяльності компанії, а також впровадження змін у практику корпоративного управління (трансформація існуючої системи корпоративного управління).

Забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером та ключовими зацікавленими сторонами.

 • Контроль керівництва компанії.

Забезпечення пошуку та найму вищого керівництва (правління) АТ «МГУ», спрямованого та здатного реалізувати стратегію компанії, ефективно керувати бізнесом, забезпечувати досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни.

Регулярне оцінювання ефективності вищого керівництва та, якщо необхідно, ротація чи звільнення керівників; управління кадровими резервами на ключові посади компанії.

Прийняття рішення про рівень компенсації вищого керівництва, застосування схеми заохочень та щорічних виплат за результатами оцінки ефективності роботи та досягнення щорічних особистих цілей та завдань компанії.

Допомога у забезпеченні Правлінням АТ «МГУ» фінансової стійкості підприємства в кризових умовах.

Забезпечення роботи керівництва компанії у площині публічної довіри, прозорості, недискримінаційного доступу до газової інфраструктури відповідно до нормативно-правової бази України та ЄС.

 • Узгодження інтересів.

Забезпечення відповідності дій та мотивації вищого керівництва компанії кращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.

Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційному та реальному конфлікту інтересів серед керівництва, членів правління, Наглядової ради, включаючи нецільове використання корпоративних активів, зловживання в операціях із пов'язаними сторонами тощо.

 • Аудит та контроль.

Сприяння впровадженню ефективної системи своєчасної та достовірної звітності відповідно до діючих та майбутніх незалежних аудиторських стандартів бухгалтерського обліку, повному та прозорому розкриттю інформації згідно з енергетичними стандартами та принципами України та ЄС, включаючи нагляд за регулярним незалежним аудитом.

Сприяння впровадженню належних систем контролю, включаючи системи управління ризиками, фінансовий та операційний контроль, кібербезпеку, стабільність бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює компанія (комплаенс).

Забезпечення публічної довіри за допомогою відповідної системи управління компанією та захисту споживачів.

 • Прозорість та розкриття інформації.

Сприяння прозорості, нагляду за процесом розкриття інформації та якістю комунікацій компанії відповідно до принципів конкурентного ринку та регуляторної бази України та ЄС.

 • Консультування.

Консультування керівництва компанії щодо складних питань, супровід ключових проектів трансформації та організаційних змін компанії через роботу в комітетах Наглядової ради, включаючи аудиторський комітет, комітет з питань етики та комітети з питань призначень та винагород.          

Необхідні компетенції:

 • Юридичне супроводження:

Досвід в сфері юридичного супроводження на керівних посадах (Член правління з юридичних та регуляторних питань, Партнер юридичної компанії, Член наглядової ради). Досвід роботи в великих міжнародних проектах

Знання правових та регуляторних актів, що регулюють діяльність компанії. Уміння орієнтуватись в законодавстві, що змінюється. Навички оцінки та управління правовими ризиками

Глибокі практичні знання в різних сферах права (українського та\або міжнародного). Досвід в розробці концепцій та правових механізмів

Глибоке розуміння принципів та засад корпоративного управління

Повна вища юридична освіта. LLM буде перевагою

 • Регуляторні питання:

Досвід взаємодії з регуляторними та контролюючими органами у сфері енергетики

Досвід участі у законотворчій діяльності, написанні нормативно-правових актів, ініціювання внесення змін буде перевагою

Досвід роботи з нормативно-правовою базою в сфері енергетики в Україні та Європейському Союзі

Членство в профільних Асоціаціях

Повна вища освіта. LLM або МВА буде перевагою

 • Бізнес-стратегія та розвиток:

Досвід роботи на управлінських посадах в великих компаніях (Генеральний директор, Член правління, Член наглядової ради)

Успішний досвід розробки або реалізації стратегії великих підприємств

Досвід розробки або управління складними проектами в галузі організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання)

Досвід розробки, впровадження та автоматизації ефективних бізнес-процесів

Навички успішного управління в умовах невизначеності, здатність ініціювати та керувати процесом. Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку

Повна вища освіта. МВА буде перевагою

 • Фінанси та аудит:

Досвід в сфері фінансів та аудиту на керівних посадах (Член правління відповідальний за фінансовий напрямок, Партнер аудиторської чи консалтингової компанії, Член наглядової ради)

Досвід формування бізнес\фінансового плану компанії та бюджетування;

Досвід забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання матеріальних та фінансових ресурсів, управління прибутковістю компанії

Досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів / інвестицій, покращення фінансової стійкості компанії

Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій / інвестицій / операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору)

Досвід розробки систем внутрішнього контролю та проведення аудиту компаній

Повна вища освіта в сфері економіки та фінансів. МВА, ACCA, CFA буде перевагою

Потенційні кандидати мають відповідати таким вимогам:

 • Вища освіта, зокрема в галузі знань «нафтогазова діяльність», «фінанси», «енергетика», «право», «бізнес-адміністрування» (MBA) бажано;
 • Досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років;
 • Володіння англійською мовою обов’язково, українською опціонально;
 • Бездоганна ділова репутація;
 • Лідерство та якості, необхідні для управління змінами;
 • Досвід управління конфліктами, практичні навички переговорів на високому рівні, включаючи урядові, міжнародні та ділові відносини, успішний досвід підготовки або управління змінами, включаючи: побудову системи корпоративного управління/реструктуризації компаній (організацій, органів) приватного та/або державного сектору;
 • Знання нормативних актів, що регулюють діяльність компанії, та знання особливостей компанії;
 • Знання принципів функціонування національного ринку природного газу та ринку природного газу країн ЄС, тенденцій та перспектив розвитку галузі;
 • Повна цивільна дієздатність.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі наявності).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами);
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Товариства (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 2 березня 2021 року українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected] або на адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73*3879,*3216 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json