Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Державне підприємство «Укрхімтрансаміак» (наглядова рада)
29.12.2017 | 10:40

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Укрхімтрансаміак”

Комісією було проведено співбесіди із 32 учасниками конкурсного відбору.

За результатами оцінювання Комісією обрано 9 учасників, які набрали найбільшу кількість балів, та подано до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств для визначення переможців на чотири оголошені вакансії незалежних членів наглядової ради.

 

15.12.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду

незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

6 грудня 2017 року відбулося засідання комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Укрхімтрансаміак» щодо допуску претендентів до конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 36 претендентів. За рішенням Комісії до конкурсного відбору допущено 34 учасника.

Засідання комісії з проведення співбесід з учасниками конкурсного відбору відбудуться 13, 19 та 20 грудня 2017 року з 17.00 до 20.00 за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

24.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

Мінекономрозвитку відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Мінекономрозвитку від 03.10.2017 № 1441 «Питання формування наглядової ради державного підприємства «Укрхімтрансаміак» оголошується конкурсний відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Найменування товариства: державне підприємство «Укрхімтрансаміак» (далі – Підприємство)

Місцезнаходження товариства: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15

Основні напрями діяльності Підприємства.

Здійснення послуг щодо транзиту аміаку через територію України трубопровідним транспортом, оптова торгівля чи посередництво в торгівлі хімічною продукцією, паливом тощо. Створення єдиного цілісного промислового комплексу магістрального трубопроводу для забезпечення ефективного функціонування системи транспортування аміаку.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Підприємства:

 • управління фінансами;
 • управління ризиками;
 • стратегічне управління;
 • управління проектами.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема в галузі знань «управління та адміністрування», «виробництво та технології», «публічне управління та адміністрування», «міжнародні відносини», «право»;
 • стаж роботи не менше десяти років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, або службі в органам місцевого самоврядування;
 • досвід керування конфліктами та ведення переговорів;
 • бездоганну ділову репутацію;

та відповідати:

 • вимогам незалежності, визначених законодавством.

Претендент повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей, зокрема:

 • глибокими знаннями економіки підприємства, стратегічного планування, операційного управління, бюджетування, фінансування та управління проектами;
 • досвідом розробки та впровадження складних проектів організаційних змін (трансформація моделі управління, реструктуризація бізнесу, вихід на нові ринки тощо), технологічної модернізації за рахунок впровадження енергозберігаючих та інших новітніх технологій;
 • знаннями ринку азотних добрив;
 • знаннями законодавства у сфері корпоративного управління;

буде перевагою:

 • досвід роботи на підприємствах трубопровідного транспорту та/або логістичної компанії;
 • досвід роботи в міжнародних компаніях, орієнтованих як на корпоративного, так і на приватного клієнта;
 • досвід роботи в наглядових радах;
 • наявність підтвердженого постійного професійного навчання та особистісного розвитку (міжнародні дипломи, сертифікати та посвідчення);
 • вища освіта в галузі знань «бізнес-адміністрування» (МВА);
 • володіння іноземними мовами.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Підприємства:

 • підготовка пропозицій щодо оптимізації структури управління Підприємством з урахуванням кращих світових практик корпоративного управління та затвердження плану заходів з її впровадження;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Підприємства та контроль впровадження необхідних змін;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Підприємства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • розгляд та підготовка пропозицій щодо тарифної політики Підприємства;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління фінансами:

 • вміння оцінювати результати аналізу фінансового стану підприємства та надавати рекомендації щодо ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства;
 • володіння навичками інвестиційного аналізу та оцінювання інвестиційної політики підприємства;
 • досвід формування та управління фінансово-кредитним портфелем підприємства.

Управління ризиками:

 • вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;
 • досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;
 • досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

 • володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;
 • наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;
 • досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 • розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Управління проектами:

 • розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та вміння ранжувати портфелі проектів підприємства;
 • наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;
 • впровадження системи управління проектами на підприємствах;
 • вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості (зразок додається).

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Інформація щодо фінансово-економічного стану Підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 робочих днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 5 грудня 2017 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономрозвитку, комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: otopchiev@me.gov.ua  

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 200-47-73*3559, otopchiev@me.gov.ua  

Конкурсний відбір починається з 6 грудня 2017 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономрозвитку до 5 січня 2018 року.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2