Міністерство економіки України

Меню

Роз’яснення щодо Закону України від 06.06.2019 № 2742-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів"

06.06.2019 Верховною Радою України прийнято Закон України № 2742-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів" (далі – Закон № 2742-VIII), який набрав чинності 03.07.2019.

Законом № 2742-VIII внесені зміни до законів України:

"Про оборону України";

"Про стандартизацію".

Зміни, що внесені до Закону України "Про оборону України", стосуються:

1. Встановлення нових термінів, у зв’язку з чим, статтю 1 цього Закону доповнено такими термінами та їх визначеннями:

військова стандартизація;

військовий стандарт;

стандарт НАТО;

стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО;

орган військової стандартизації.

2. Заходи щодо підготовки держави до оборони в мирний час, встановлені статтею 3 цього Закону, доповнено новим заходом щодо здійснення військової стандартизації.

3. Основні функції Міністерства оборони України (далі – Міноборони), встановлені статтею 10, доповнені новими функціями щодо:

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин у сфері військової стандартизації;

встановлення порядку розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів;

визначення органу військової стандартизації з числа підпорядкованих органів військового управління.

4. Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України (далі – ГШ ЗС), завдання інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, а також повноваження центральних та інших органи виконавчої влади у взаємодії з Міноборони, встановлені у відповідних статтях 11, 12 та 13 цього Закону, доповненні положеннями, відповідно до яких зазначені органи в межах своїх повноважень розробляють та застосовують військові стандарти.

Зміни, що внесені до Закону України "Про стандартизацію", стосуються:

1. Не поширення на військові стандарти сфери дії Закону України "Про стандартизацію", визначеної частиною другої статті 2 цього Закону.

2. Виключення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, щодо визначення порядку застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики для забезпечення потреб оборони України, що було встановлено частиною четвертою статті 23 цього Закону.

Законом № 2742-VIII запроваджено військову стандартизацію, яка має бути спрямована на забезпечення максимальної взаємосумісності між Міноборони, ГШ ЗС, іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, центральними та іншими органами виконавчої влади у сфери оборони, а також зі збройними силами Організації Північноатлантичного договору та збройними силами держав-членів НАТО шляхом запровадження військових стандартів.

Військові стандарти охоплюють стандарти, призначені для адміністративних (процеси управління, обмін інформацією, порядок роботи з документацією тощо) та оперативних (військова практика, оперативне планування, методи, процедури тощо) цілій у сфері оборони, та всі без виключень стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держав-членів НАТО.

Належність до військових стандарти всіх без виключень (у тому числі на продукцію) стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО, обумовлена практикою співпраці один з одним та з Офісом стандартизації НАТО саме відповідних органів у сфері оборони держав-членів НАТО та необхідністю впровадження єдиної системи стандартизації НАТО, до якої має приєднатися Міноборони.

Військові стандарти не охоплюють стандарти на озброєння та військову техніку, об’єкти стандартизації на які, встановлені статтею 5 Закону України "Про стандартизацію" (матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність; правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо), основоположними національними стандартами, у тому числі ДСТУ В 1.0:2018 "Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення", та визначені Міжнародним класифікатором стандартів (ICS), який прийнято як ДК 004:2008 "Український класифікатор нормативних документів", у тому числі за кодом "95 Військова техніка", до якого належать коди "95.040 Військова техніка" та "95.060 Озброєння".

До 03.01.2020 Міноборони має:

визначити орган військової стандартизації з числа підпорядкованих органів військового управління, який буде уповноважено на розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів;

розробити та затвердити Порядок розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів (далі – Порядок).

У зазначеному Порядку Міноборони має встановити правила та процедури виключно для військових стандартів, враховуючи, що військові стандарти виключені зі сфери дії Закону України "Про стандартизацію".

Починаючи з 03.01.2020:

орган військової стандартизації за встановленим Порядком буде приймати військові стандарти;

ГШ ЗС, інші військові формування, правоохоронні органи, центральні та інші органи виконавчої влади у сфери оборони будуть розробляти та застосовувати військові стандарти відповідно до Порядку.

Необхідно підкреслити, що Міноборони є відповідальним за запровадження військових стандартів, тобто за те, що б прийняття військових стандартів не було декларативним процесом, а дійсно забезпечувалось їх практичне  застосування з метою досягнення, підтримання та вдосконалення взаємосумісності між визначеними органами у сфері оборони, військами/силами НАТО та країнами-партнерами, що сприятиме зміцненню оборонній спроможності, посиленню боєздатність та ефективності у сфері оборони України.

Національні стандарти у сфері озброєння та військової техніки, у тому числі гармонізовані з міжнародними та європейським, відповідно до Закону України "Про стандартизацію":

розробляють  технічні комітети стандартизації (далі – ТК), у тому числі ТК 176 "Стандартизація продукції оборонного призначення";

приймає ДП "УкрНДНЦ", яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014  № 1163 виконує функції національного органу стандартизації.

Якщо документи НАТО містять посилання на стандарти міжнародних організацій стандартизації (ISO, IEC тощо), а також на стандарти організацій, з якими ДП "УкрНДНЦ" укладені відповідні угоди, такі стандарти розробляють ТК як національні стандарти, а приймає їх ДП "УкрНДНЦ" відповідно до Закону України "Про стандартизацію".

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json