Меню

Оголошення про проведення відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 363 «Деякі питання діяльності наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» та від 18 червня 2021 р. № 754 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» оголошується відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця»)

Місце знаходження АТ «Укрзалізниця»: 03150 м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 4 (четверо) осіб.

Основні напрями діяльності товариства:

Задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності, зокрема:

- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, зокрема небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні;

- надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, пов'язаних з використанням об'єктів інфраструктури;

- проектування, будівництво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об'єктів інфраструктури залізничного транспорту;

- будівництво залізниць і метрополітену;

- транспортування вантажів (переміщення вантажів без укладення договору перевезення) залізничними коліями загального та незагального користування;

- надання послуг з навантаження, перевантаження, розвантаження, зважування, приймання, видачі та кріплення вантажів, перевірка правильності їх навантаження та кріплення;

- надання послуг з навантаження та вивантаження багажу, вантажобагажу та пошти на залізничних коліях загального та незагального користування;

- надання послуг з охорони вантажів, прийнятих до перевезення, а також охорона штучних споруд, об'єктів інфраструктури залізничного транспорту, провадження іншої охоронної діяльності;

- діяльність із зберігання та складування всіх видів вантажів, у тому числі тих, що перебувають під митним контролем, а також вантажобагажу, багажу та ручної поклажі пасажирів;

- надання транспортно-експедиторських послуг, організація перевезень залізничним транспортом, організація групових або індивідуальних відправлень вантажів;

- виробництво, експлуатація, модернізація, деповський, капітальний, поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування з відчепленням та надання послуг з технічного обслуговування залізничного рухомого складу, контейнерів і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному транспорті;

- централізоване управління парками вантажних вагонів різної форми власності відповідно до стратегічної політики держави, виконання робіт з утримання та експлуатації вокзальних комплексів, надання послуг з використання вокзалів.

Вимоги до претендентів на посаду члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця»:

Претендент повинен:

− мати повну цивільну дієздатність;

− мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: логістичні операції, фінанси, бухгалтерський облік та аудит, технології, управління людськими ресурсами, право, публічне адміністрування, транспорт, менеджмент, інженерія, економіка;

− мати стаж роботи не менше 10 років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як транспортні перевезення, логістика, фінанси, бухгалтерський облік та аудит, інвестиції, менеджмент, управління бізнесом чи юриспруденція; включаючи принаймні 5-річний досвід роботи на посаді топ-менеджера або еквівалентної посади (включаючи, але не обмежуючись, посадами головного виконавчого директора, генерального директора, голови чи члена ради директорів, голови чи члена наглядової ради (Ради Директорів));

− мати бездоганну ділову репутацію;

− володіти знаннями стосовно національного та європейського ринку залізничних перевезень, розуміти тенденції та перспективи розвитку залізничної інфраструктури, специфіку діяльності національних перевізників вантажів та пасажирів;

− відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;*

− вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською. Українська буде перевагою, але не є обов'язковою;

− бути готовим прийняти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;

− претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою;

− не мати судимості;

− дотримуватись принципів неупередженості та доброчесності.

Претенденти повинні володіти наступними компетенціями:

− сильні аналітичні здібності;

− порядність, чесність та відповідальність;

− відмінні міжособистісні, комунікативні навички та навички переконання;

− глибоке розуміння принципів фінансового менеджменту та корпоративного управління;

− добре розвинені навички управління конфліктами, ведення переговорів та фасилітації.

Кандидат повинен мати широкий професійний досвід в одній або кількох наступних сферах:

Стратегічний менеджмент – розробка та реалізація довгострокової стратегії компанії, зокрема такої, що передбачала реорганізацію, реструктуризацію, трансформацію бізнес-моделі.

Залізничний транспорт – досвід управління системою залізничних перевезень, залізничною інфраструктурою, розробки тарифної політики та ціноутворення.

Операційна ефективність – створення систем управління показниками праці, модернізація бізнес-моделей та бізнес -процесів для забезпечення більшої операційної ефективності, більшої задоволеності клієнтів та досягнення цілей.

Фінанси та аудит – впровадження систем фінансового менеджменту для забезпечення внутрішнього контролю, прозорості та підзвітності та запобігання корупції чи неефективності; розробка та реалізація довгострокових інвестиційних програм.

Корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів).

Комплаєнс, управління ризиками та безпека – розвиток та впровадження систем управління ризиками та комплаєнсу; забезпечення виконання складних вимог до якості та безпеки.

− Міжнародний/міжкультурний досвід та досвід роботи з кількома зацікавленими сторонами – управління складними відносинами в міжнародному середовищі, створення успішних партнерських відносин з інвесторами та зацікавленими сторонами в різних регіонах та з різних культур.

Буде перевагою:

− попередній досвід роботи членом Правління та/або Наглядової ради організацій подібного розміру, складності та зрілості;

− продемонстрована здатність керувати відносинами з різними зацікавленими сторонами та задовольняти їх потреби та інтереси;

− доведений успіх у масштабній організаційній трансформації та/або реструктуризації;

− досвід залучення інвесторів та управління та реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань в інвестиційних програмах та програмах розвитку підприємств (позики, облігації, IPO тощо);

− сильна мотивація зробити особистий внесок в розвиток стратегічної промисловості України;

− у разі наявності двох кандидатур з однаковими сферами компетентності та наборами професійних навичок перевага буде надана особі, яка має досвід роботи на керівних посадах у компаніях, що здійснюють залізничні перевезення вантажів та людей.

*Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно вимог законодавств України:

 • не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління
  АТ «Укрзалізниця» та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій);
 • не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від
  АТ «Укрзалізниця» та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 • не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором
  АТ «Укрзалізниця» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги
  АТ «Укрзалізниця» та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником
  АТ «Укрзалізниця» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є акціонером - власником контрольного пакета акцій АТ «Укрзалізниця» та/або є представником  акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в  будь-яких цивільних відносинах;
 • не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця»;
 • не може бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з АТ «Укрзалізниця»  (згідно з частиною третьою статті 112 Закон України «Про управління об’єктами державної власності»);
 • не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище. (Для цілей цього застереження близькою особою є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті ЗУ «Про акціонерні товариства» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта);
 • не отримував протягом останніх п’яти років від АТ «Укрзалізниця», його дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
 • не є власником корпоративних прав АТ «Укрзалізниця» та/або іншого суб'єкта господарювання, згаданого вище (самостійно або разом з афілійованими особами) й не представляє інтереси такого власника.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця»

Розробка та контроль за реалізацією стратегії:

− консультування у процесі розробки та затвердження стратегій компанії, що базуються на доказовому аналізі, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення цілей організації та інституціоналізації ключових організаційних змін;

− контроль за впровадженням стратегії АТ «Укрзалізниця», яка досягається, серед іншого, затвердженням короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодженням пріоритетів, запропонованих керівництвом компанії;

− впровадження політики та процедур управління ризиками;

− затвердження запропонованої стратегії, річного фінансового плану АТ «Укрзалізниця»та відповідного звіту про їх виконання;

− прийняття ключових рішень, пов’язані з розвитком та реформуванням АТ «Укрзалізниця»;

− затвердження річного бюджет та бізнес - плану компанії, а також здійснення контролю над основними капітальними видатками;

− визначення показників ефективності для керівництва компанії та забезпечення моніторингу досягнення цілей, спрямованих на реалізацію стратегії, та вжиття своєчасних коригувальних дій.

Корпоративне управління:

− забезпечення та сприяння довірі громадськості та прозорості управління УЗ;

− запровадження найкращих міжнародних стандартів корпоративного управління державними підприємствами для АТ «Укрзалізниця»;

− контроль якості дотримання стандартів корпоративного управління та регулярна оцінка процесу управління задля покращення результату діяльності компанії та внесення необхідних змін.

Контроль діяльності керівництва компанії:

− забезпечення підбору та найму керівників вищої ланки (Ради директорів та виконавчого директора/Правління) АТ «Укрзалізниця», які будуть відданими справі та здатними реалізовувати стратегію компанії, ефективно керувати підприємством, забезпечувати досягнення затверджених цілей та запроваджувати необхідні організаційні зміни;

− здійснення регулярної оцінки діяльності вищого керівництва та, за необхідності, ротації та звільнення керівників; забезпечення належного планування спадкоємності та внутрішнього резерву кандидатів на ключові посади;

− прийняття рішень щодо рівня компенсації вищого керівництва, застосування стимулюючих планів та щорічних винагород за результатами оцінки діяльності та досягнення річних індивідуальних та організаційних цілей;

− підтримка керівництва АТ «Укрзалізниця» у забезпеченні фінансової стабільності компанії в умовах кризи;

− сприяння тому, щоб вся діяльність керівництва компанії виконувалась таким чином, щоб сприяти довірі громадськості, прозорості та недискримінації.

Узгодження інтересів:

− сприяння тому, щоб дії та наміри вищого керівництва компанії узгоджувалися з найкращими практиками корпоративного управління, інтересами держави та українського народу;

− впровадження найкращих етичних стандартів та запобігання потенційному конфлікту інтересів в роботі керівників, членів ради директорів, членів наглядової ради, включаючи незаконне використання корпоративних активів, зловживання у операціях із залученням пов’язаних сторін тощо.

Аудит та контроль:

− сприяння впровадженню ефективної системи своєчасної та точної звітності відповідно до існуючих та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту; сприяння повному та прозорому розкриттю інформації відповідно до українських стандартів та принципів, а також найкращої міжнародної практики, включаючи нагляд за регулярними незалежними аудитами;

− обрання зовнішнього аудитора для компанії та визначення умов контракту з таким аудитором, включаючи винагороду такого аудитора;

− створення підрозділу внутрішнього аудиту та контроль за його діяльністю;

− сприяння впровадженню належних систем контролю, зокрема управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, закупівель та стійкості бізнесу, а також дотримання законодавчої та нормативної бази, згідно якої компанія працює відповідно до законодавства України та найкращих міжнародних практик;

− забезпечення суспільної довіри шляхом використання належної системи корпоративного управління та захисту прав клієнтів з огляду на найкращі міжнародні практики.

Прозорість та розкриття інформації:

− забезпечення прозорості, нагляд за процесом розкриття інформації та якістю комунікацій від імені компанії відповідно до принципів конкурентного ринку, української нормативної бази та найкращої міжнародної практики.

Наглядова рада має створити наступні постійні комітети:

1. Комітет з питань аудиту

2. Комітет з питань винагород

3. Комітет з питань призначень

Комітет з питань винагород та з питань призначень можна поєднати.

Наглядова рада може створювати інші постійні та тимчасові комітети, що складаються з її членів.

Функції незалежних членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця» зазначені у п. 71 Статуту АТ «Укрзалізниця», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015, та у ст. 52 Закону «Про акціонерні товариства» № 514-VI, затвердженого 17.09.2008.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) з фотокарткою 3*4;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності кандидата на посаду члена наглядової ради (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 16:45 (за київським часом) 29 жовтня 2021 року українською та англійською мовами на електронну адресу: cv.uz@me.gov.ua або на адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство економіки України.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73 *3244,*3241,*3216 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Інформація про фінансово-економічний стандодається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json