Меню

Інформація щодо участі України в роботі засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства (29– 30 березня 2021 року)

97-ме офіційне засідання Комітету СОТ  з питань сільського господарства відбулось 29–30 березня 2021 року в м. Женева (Швейцарська Конфедерація) у віртуальному форматі. Крім того, 29 березня проведено неофіційне засідання цього Комітету та інформаційну сесію стосовно особливостей і кращих практик надання відповідей на опитувальник з питань експортної конкуренції.

Згідно з порядком денним під час засідання Комітету члени надали відповіді на запитання стосовно торговельних політик у галузі сільського господарства та їх відповідності Угоді СОТ про сільське господарство, обговорили питання щодо виконання рішень Конференції міністрів 2013 року на о. Балі стосовно адміністрування тарифних квот і Конференції міністрів 2015 року у м. Найробі стосовно експортної конкуренції, торговельних заходів, запроваджених членами СОТ у відповідь на пандемію COVID-19, а також заслухали інформацію від міжнародних організацій (WFP та FAO) щодо впливу пандемії COVID-19 на міжнародні ринки сільськогосподарських товарів.

До порядку денного засідання було включено ініційоване українською стороною питання стосовно нормативних актів окремих членів ЄС (Болгарії, Чеської Республіки), згідно з якими може бути надано перевагу торгівлі сільськогосподарськими товарами внутрішнього виробництва над імпортованими. Під час засідання представник ЄС поінформував про заходи, вжиті Європейською Комісією й урядами Болгарії та Чеської Республіки для приведення зазначених нормативних актів у відповідність до міжнародних зобов’язань ЄС.

Українська сторона приєдналась до обговорень стосовно:

- перевищення РФ зв’язаного рівня вивізних мит на насіння соняшнику та соєві боби;

-  політики Індії щодо торгівлі бобовими, зокрема постійного продовження дії кількісних обмежень на імпорт бобових, що не відповідає вимогам статті ХI ГАТТ та статті 12 Угоди про сільське господарство;

- запровадження РФ заходів із компенсації вартості залізничних перевезень для вітчизняних експортерів зерна, що може розглядатись як експортні субсидії, заборонені в СОТ;

- діяльності Турецької зернової ради щодо експорту зернових та програм із підтримки ціни для зазначених товарів, що може являти собою приховані експортні субсидії.

Представником України надано відповіді на запитання США стосовно граничного обсягу експорту кукурудзи, зазначеного у Меморандумі про взаєморозуміння між Мінекономіки і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році. Зокрема було надано роз’яснення щодо мети підписання Меморандуму та поінформовано про відсутність наразі заборон чи обмежень Україною експорту сільськогосподарської продукції. 

Під час обговорення питання щодо виконання рішення Конференції міністрів СОТ 2015 року у м. Найробі стосовно експортної конкуренції (далі – рішення Найробі) Голова Комітету поінформувала про стан виконання членами вимог щодо скасування експортних субсидій (12 із 16 членів сертифікували свої оновлені Розклади зобов’язань в частині експортних субсидій) та представила звіт за результатами дискусій, які відбулись під час неофіційного засідання Комітету. Зокрема дискусії стосувались підготовки до проведення у 2021 році другого трирічного огляду виконання рішення Найробі з метою “недопущення уникнення зобов’язань щодо скасування експортних субсидій та запобігання використанню некомерційних операцій для обходу таких зобов’язань”.

У своїх виступах члени (у т. ч. Україна) наголосили на важливості неухильного виконання рішення Найробі та висловили пропозиції стосовно необхідності посилення дисциплін, що містяться у згаданому рішенні, зокрема, шляхом включення до щорічного опитувальника з експортної конкуренції додаткових запитань стосовно експортних кредитів, експортних кредитних гарантій або програм страхування, державних торговельних підприємств, що здійснюють експорт сільськогосподарських товарів, та міжнародної продовольчої допомоги. Ураховуючи, що починаючи з 2021 року відповіді на зазначений опитувальник зобов’язані подавати не тільки розвинуті, але також і члени, що розвиваються, було організовано спеціальну інформаційну сесію, під час якої Секретаріат зробив презентацію стосовно вимог та особливостей підготовки відповідей на опитувальник, а представники Канади, Бразилії та Індонезії поділились відповідним досвідом.

Також представником України взято участь в обговоренні презентованого Бразилією Спільного звернення до заступниці Генерального секретаря ООН А. Мохаммед, у рамках підготовки до Саміту продовольчих систем 2021 року, стосовно внесків міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією у сталі продовольчі системи, підписантами якого є Україна та низка членів Кернської групи.

Наступне засідання Комітету заплановано на червень 2021 року.

Комітет СОТ з питань сільського господарства – орган у системі СОТ, підзвітний Раді з питань торгівлі товарами. Головне завдання: здійснення нагляду за виконанням Угоди СОТ про сільське господарство, надання членам СОТ можливості консультуватися з питань, пов'язаних із виконанням зобов'язань в СОТ, а також подавати запити щодо політики членів СОТ у сфері сільського господарства.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json