Міністерство економіки України

Меню

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки (далі – Прогноз) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Метою розроблення документа є визначення можливих сценаріїв розвитку економіки України на 2019-2021 роки та кількісних орієнтирів реалізації таких сценаріїв, як основи для прийняття управлінських рішень.

Прогноз розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки впродовж останніх трьох років, поточної економічної ситуації, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.

Параметри одного із сценаріїв (пропонується сценарій 1) будуть використані під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2019 рік та Прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки, а також інших програмних і прогнозних документів.

При розробленні Прогнозу було враховано положення низки основних стратегічних документів, зокрема, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та ряду інших галузевих стратегічних програм, зокрема, Експортної стратегії: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 років, Стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року тощо. Також, враховуючи, що Україна приєдналась до глобального процесу забезпечення сталого розвитку, у прогнозі відображено поступ, який з певною вірогідністю матиме Україна у досягненні визначених у Національній доповіді “Цілі Сталого Розвитку: Україна” (далі – ЦСР) цільових індикаторів цілей 8 та 9 за різних сценаріїв розвитку.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json