Меню

Інформація щодо участі України в роботі засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства (21-23 вересня 2020 року)

95-те офіційне засідання Комітету СОТ  з питань сільського господарства відбулось 22–23 вересня 2020 року в м. Женева (Швейцарська Конфедерація). Крім того, 21 вересня 2020 року проведено неофіційне засідання цього Комітету.

Згідно з порядком денним під час засідання Комітету члени надали відповіді на запитання стосовно торговельних політик у галузі сільського господарства та їх відповідності Угоді СОТ про сільське господарство, обговорили питання щодо виконання рішень Конференцій міністрів 2013 року щодо адміністрування тарифних квот та 2015 року стосовно експортної конкуренції, а також переглянули список країн, що розвиваються, які є нетто-імпортерами продовольства. Крім того, відбувся огляд торговельних заходів членів, запроваджених у відповідь на пандемію COVID-19, та ініціатив, спрямованих на мінімізацію та подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією.

Українська сторона приєдналась до обговорень стосовно:

-  інтервенційних запасів сухого молока ЄС, зокрема продажу на міжнародних аукціонах сухого молока за ціною нижче закупівельної, що може негативно впливати на світовий ринок цієї продукції;

-  політики Індії щодо торгівлі бобовими, зокрема постійного продовження дії кількісних обмежень на імпорт бобових, що не відповідає вимогам статті ХI ГАТТ та статті 12 Угоди про сільське господарство;

- політики Індії щодо виробництва та експорту цукру, зокрема надмірного субсидування, у тому числі шляхом підтримки ринкової ціни, що призводить до перевиробництва цукру та субсидування експорту;

-   можливих експортних субсидій, що надаються з федерального бюджету Російської Федерації з метою компенсації частини витрат, пов’язаних із сертифікацією сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках;

- застосування Російською Федерацією заходів із компенсації вартості залізничних перевезень для вітчизняних експортерів зерна, що може розглядатись як експортні субсидії, заборонені в СОТ;

-  діяльності Турецької зернової ради щодо експорту зернових (пшениці, жита, ячменю та кукурудзи) та програм із підтримки ціни для зазначених товарів, що може являти собою приховані експортні субсидії.

Учасники засідання провели щорічну дискусію стосовно виконання рішення 10-ї Конференції міністрів СОТ 2015 року у м. Найробі щодо експортної конкуренції в сільському господарстві (далі – рішення Найробі). Обговорення відбувались на основі підготовленого Секретаріатом СОТ документу G/AG/W/125/Rev.12, який включає інформацію, отриману від членів у рамках щорічного опитування з експортної конкуренції (ECQ), зокрема стосовно експортних субсидій, експортних кредитів, гарантій за експортними кредитами чи програмами страхування, державних торговельних підприємств, що здійснюють експорт сільськогосподарських  товарів, та надання міжнародної продовольчої допомоги.

Під час огляду стану нотифікаційного процесу Голова Комітету представила узагальнену аналітичну інформацію стосовно всіх отриманих та прострочених нотифікацій, а також відповідей на запитання, порушені в рамках Комітету. Було наголошено на надзвичайній важливості механізму транспарентності та закликано всіх членів СОТ до повного виконання зобов’язань за Угодою про сільське господарство.

Також Голова Комітету представила звіт про результати неофіційного засідання 21 вересня 2020 року, під час якого обговорювались питання стосовно виконання рішення 9-ї Конференції міністрів СОТ 2013 року щодо адміністрування тарифних квот (рішення Балі), зокрема, підготовлені Секретаріатом СОТ пропозиції щодо створення Реєстру відстеження питань, порушених у рамках Механізму, що використовується у випадку неповного використання тарифної квоти (“underfill mechanism”). Зазначений реєстр спрощує виявлення тарифних квот, що не були відкриті, та передбачає надання членами СОТ пояснень щодо причин не відкриття квот, або їх мінімального заповнення (менше 65 %). Водночас, для належного функціонування реєстру, який базується на інформації з відповідних нотифікацій членів та відповідей на запитання, порушені в рамках Комітету, важливо забезпечити належне виконання членами вимог щодо прозорості.

Учасники засідання також розглянули та схвалили заявку Самоа на її включення до списку країн, що розвиваються, які є нетто-імпортерами продовольства (NFIDCs).

Наступне засідання заплановане на листопад 2020 року.

Комітет СОТ з питань сільського господарства  орган у системі СОТ, підзвітний Раді з питань торгівлі товарами. Головне завдання: здійснення нагляду за виконанням Угоди СОТ про сільське господарство, надання членам СОТ можливості консультуватися з питань, пов'язаних із виконанням зобов'язань в СОТ, а також подавати запити щодо політики членів СОТ у сфері сільського господарства.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json