Сільскогосподарське виробництво (кумулятивно, у % до відповідного періоду попереднього року) У розділ