Головна » Інформація

Календар подій

20
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
30 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Роздрукувати Видача контрольних марок (адміністративна послуга)

Законодавство

Одержання контрольних марок

Відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1587-ІІІ "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (далі - Закон) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних підлягають обов’язковому маркуванню контрольними марками перед введенням в господарський обіг.

Заяви про одержання контрольних марок подаються до Мінекономрозвитку за адресою: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28, 01103.

Телефон: (044) 596-67-54, (044) 596-67-58, (044) 596-67-67.

Для одержання контрольних марок імпортери, експортери та відтворювачі (далі - Заявники) примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних подають до установи документи, передбачені частиною першою статті 5 Закону:

1) заяву встановленого зразка;

2) копію статуту, установчого договору (у випадках, передбачених законодавством) - для юридичних осіб;

3) перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника);

4) копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування аудіовізуальних творів - фільмів;

5) копію договору про передачу (відчуження) майнових прав авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або договори про передачу прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх відтворення та розповсюдження примірників, починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання передаються від первинних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (у разі виникнення цих прав на території України). Заявник подає копії зазначених договорів, а також оригінал договору, за яким безпосередньо заявникові передаються майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,комп'ютерних програм, баз даних. До договорів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку;

6) копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів.

Заява та копії документів посвідчуються від юридичних осіб - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб - особистим підписом заявника.

При повторному зверненні Заявника за одержанням контрольних марок документи, визначені пунктом другим та шостим не подаються.

Подані Заявниками документи на одержання контрольних марок розглядаються протягом трьох робочих днів.

У разі виникнення необхідності у перевірці інформації, зазначеної в документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що Заявник повідомляється в письмовій формі.

На підставі рішення про видачу контрольних марок та за умови подання Заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України протягом двох робочих днів здійснюється виготовлення та видача контрольних марок.

Згідно з частиною першою статті 7 Закону вартість однієї контрольної марки складає один відсоток неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,17 грн).

Відповідно до частини 7 статті 5 Закону підставами для прийняття рішення про відмову у видачі контрольних марок є:

  • подання Заявником неповного переліку документів, зазначених у частині першій цієї статті;
  • подання Заявником документів для одержання контрольних марок, оформлення яких не відповідає вимогам цього Закону;
  • подання Заявником документів для одержання контрольних марок, що містять недостовірні відомості;
  • недодержання Заявником прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

Заява про одержання контрольних марок

Перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Реквізити для сплати за контрольні марки

Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/22011900
Код отримувача: 38004897
Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві
Рахунок отримувача: 31116025700007
Код банку отримувача: 820019
Призначення платежу: *;101; 22011900; ІК ЄДРПОУ для юридичних осіб/ІПН для фізичних осіб; збір за _______________/сплата за контрольні марки серії _______________, згідно із заявою №_______________, без ПДВ.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json